1 / 2 Next Page
Information
Show Menu
1 / 2 Next Page
Page Background

LED trubice jsou primárně používány jako náhrada zářivkových trubic T8 ve svítidlech s paticemi G13. Mimo to

jsou na trhu dostupná svítidla navržená speciálně pro LED trubice.

Při instalaci LED trubic musí být zajištěno, že přechod z tradičních zářivkových trubic neohrozí za žádných

okolností bezpečnost uživatele. Musí být zajištěno, že změna neohrozí elektromagnetickou kompatibilitu

zařízení. Požadované instalace a modifikace musí být prováděny v souladu s níže uvedenými pokyny.

LED trubice Valtavalo lze instalovat do stávajících zářivkových svítidel bez jakýchkoliv úprav originálního

svítidla. Svítidla vhodná pro takovou montáž mají obvykle magnetický předřadník, také známý jako tlumivka.

V takových případech je startér v původním svítidle nahrazen LED startérem. Takováto montáž neovlivňuje

platnost certifikace CE ani jiné certifikace původního zářivkového svítidla, což znamená, že osvědčení zůstávají

v platnosti. Pokud je to nutné, svítidlo může být opět uvedeno do souladu se zářivkovými trubicemi pouhým

nahrazením LED startéru zářivkovým startérem.

LED trubice Valtavalo lze také nainstalovat do svítidla vybaveného elektronickým předřadníkem, jestliže je

svítidlo přepojeno dle zapojení kompatibilního s LED trubicemi. Po dokončení úprav svítidla, přestává být

původní výrobce odpovědný za svítidlo a za bezpečnost nového svítidla a za soulad s platnými předpisy přebírá

odpovědnost výrobce LED trubic, společnost Valtavalo. Svítidlo, které je takto upraveno pro kompatibilitu

s LED trubicemi musí být zřetelně označeno jako takové, což znamená, že na svítidle musí být umístěn nový

ratingový štítek a kontaktní informace subjektu, který modifikaci provedl. Takové štítky poskytuje společně

s LED trubicemi společnost Valtavalo. *Svítidlo nevyžaduje nové označení CE, pokud není určeno k dalšímu

prodeji na trhu a pokud splňuje elektrické bezpečnostní požadavky.

Úprava zářivkových svítidel pro

kompatibilitu s LED trubicemi

Valtavalo Ltd

tel. +358 207 789 880

Veistämötie 8

info@valtavalo.fi

90620 Oulu

www.valtavalo.com

Finland

valtavalo

LED trubicové svítidlo

Toto svítidlo bylo upraveno pro použití s LED trubicemi.

Nahrazené zářivkové trubice: _____

x

_____w

G13

IP_____

Úpravu provedl:

T

a

_____°C

230V

50Hz

______/_____ 20_____

* Pokud je svítidlo upraveno pro použití s LED trubicemi, musí být

vybaveno modifikačním štítkem. Tento poskytuje svým zákazníkům

společnost Valtavalo. Následující informace musí být na štítku

vyplněny nesmazatelným fixem nebo propiskou:

- Stupeň krytí (IP)

- Teplota prostředí (max)

- Počet a výkon nahrazených zářivek

- Název a adresa společnosti a jméno osoby, která úpravu provedla

- Datum změny

Distribuce pro Českou a Slovenskou republiku:

FAWOO TECH CZ s.r.o.

+420 311 548 152

info@fawootech.cz