Previous Page  2 / 2
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 2
Page Background

Valtavalo Ltd

tel. +358 207 789 880

Veistämötie 8

info@valtavalo.fi

90620 Oulu

www.valtavalo.com

Finland

Použití LED trubic v zářivkových svítidlech, která obsahují kompenzační kondenzátor, může generovat

jalový výkon v síti a ovlivnit hodnotu účiníku. Z tohoto důvodu Valtavalo doporučuje kompenzační

kondenzátory ze svítidla odstranit. I v tomto případě musí být na svítidlo umístěn modifikační štítek.

Veškeré modifikační práce musí být vždy prováděny profesionálním elektrikářem.

Elektrické zapojení

Níže naleznete schémata elektrického zapojení LED trubic Valtavalo ve svítidle s indukčním

předřadníkem (obrázek 1) a v upraveném svítidle (obrázek 2). Pokud je svítidlo modifikováno, je tím

vytvořen nový kus elektrického zařízení a odpovědnost původního výrobce svítidla tímto zaniká. LED

trubice Valtavalo G3+ jsou testovány a schváleny pro provoz na síťové napětí a taková elektrická

zapojení, jaká jsou uvedena na schématech níže. Takto upravený produkt je bezpečný k použití.

Obrázek 1

Obrázek 2

Tyto pokyny jsou založeny na dokumentu „LED trubice jako náhrada za fluorescenční zářivky“

publikované Finnish Safety and Chemicals Agency.

Distribuce pro Českou a Slovenskou republiku:

FAWOO TECH CZ s.r.o.

+420 311 548 152

info@fawootech.cz

Inductive ballast = indukční předřadník